Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

ARHIVĂ – MĂSURA M6 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2017)

  Ghidul Solicitantului M6-6B
  Cerere Finantare M6-6B investiții
  Cerere Finantare M6-6B servicii
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere
privind_utilizarea_cofinantarii_private M6
  Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
  Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de
cumul_(minimis)
  Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate
  Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat
de_servicii_de_consiliere_pe_M02
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Fisa selectie M6-6B