Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

PLAN DE DEZOLTARE LOCALA 1/2024 – MODIFICARE COMPLEXA

Capitolul I - PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE ANALIZA DIAGNOSTIC Capitolul II - COMPONENTA PARTENERIATULUI Capitolul III - ANALIZA SWOT Capitolul IV - OBIECTIVE PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE Capitolul V - PREZENTAREA MASURILOR Capitolul VI - DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI SAU CONRIBUTIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE NATIONALE,SECTORIALE,REGIONALE,JUDETENE Capitolul VII - Partea 1, DESCRIEREA PLANULUI Citește tot [...]