Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA 1/2021 – MODIFICARE COMPLEXA

 CAP.1 - ANALIZA DIAGNOSTIC  CAP.2 - COMPONENTA PARTENERULUI  CAP.3 - ANALIZA SWOT  CAP.4 - OBIECTIVE , PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE  CAP.5 - MASURI  CAP.6 - DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NATIONALE , SECTORIALE , REGIONALE,JUDETENE,ETC)  CAP.7 - DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE - Partea 1  CAP.7 - DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE - Partea 2  CAP8. - DESCRIEREA Citește tot [...]