Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 1/2020 – MODIFICARE SIMPLĂ

 INTRODUCERE  CAP. 1 - ANALIZA DIAGNOSTIC  CAP. 2 - COMPONENȚA PARTENERIATULUI NOTĂ privind propunerea de modificare a SOL nr.1, simpla / anul 2020 a Asociatiei Gruput de Actiune Locala "Colinele Prahovei"  CAP. 3 - ANALIZA SWOT  CAP. 4 - OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE  CAP. 5 - MĂSURI   CAP. 6 - DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAȚIONALE, SECTORIALE, Citește tot [...]