Image Map
S-au publicat Ghidurile pentru măsurile M3/1C ,,Crearea și promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” și M7/6B ,, Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază în teritoriul GAL. Informații suplimentare la Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova / Telefon-fax 0244.362.145 / www.colineleprahovei.ro / E-mail office@colineleprahovei.ro