Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

COMUNA ALUNIȘ

Comuna Aluniş este formată  din două sate: Aluniş şi Ostrovu.

Conform legendelor spuse de bătrânii satului, actualul Aluniş, în trecut purta denumirea de Strambeni, denumire
provenită datorită faptului că un cârciumar pe nume Strambu, deţinea o proprietate la hotarul dinspre nord al comunei, acesta căsătorindu-se cu faţa căpitanului de plai Bertelus, de la care vine numele comunei Bertea.

Satul Strambeni , care a dat numele comunei a cunoscut de-a lungul timpului mai multe denumiri, cum ar fi : Strambenii Barcanescului, Strambenii de Munte, Pe Pod şi Ostrov.

Denumirea comunei provine de la pădurea de Aluni ce se întinde în partea de sud a comunei pe o lungime de aproximativ 10 km.

Comună se află în valea râului Aluniș, un afluent al Bertei. Este traversată de drumurile judeţene DJ 101T-Valea Doftanei-Bertea-Alunis-Varbilau di DJ 214 Telega-Brebu-Alunis.

Teritoriul comunei Aluniş este situate în zona Subcarpatilor Prahovei, o zonă caracterizată prin prin relief destul de fragmentat, iar perimetrul construit este pe terasa pârâurilor Aluniş, Bertea  şi Vărbilău.

Relieful comunei Aluniş se încadreazã în unitatea de relief a dealurilor subcarpatice, în care alternează zone cu aspectul unor fâşii plane delimitate de o parte şi de alta de zona colinară şi care formează partea centrală a comunei de-a lungul pârâului Aluniş şi Bertea şi zona colinară propriu-zisă cu altitudini ce depăşesc 450 m.

În lista monumentelor istorice  din Judeţul Prahova ca monumente de interes local sunt incluse nouă obiective din comună Aluniş, acestea fiind clasificate ca monumente de arhitectură. În satul Aluniș, se află casa Dumitru Popă (sfârșitul secolului al XIX-lea); casa Ion Vișan (începutul secolului al XX-lea); o prăvălie și cârciumă (sfârșitul secolului al XIX-lea) și salonul de dans Anghel Nicolae (1920). În satul Ostrovu, se află casa Maria Bătănoiu (1910); casa Mihai Trandafir (începutul secolului al XIX-lea); casa Mihai Petrache (sfârșitul secolului al XIX-lea); casa Ioana D. Crăciun (începutul secolului al XX-lea); și casa Constantin Savu (începutul secolului al XX-lea).

Totodata in comuna Alunis exista inca doua monumente istorice, cum ar fi : “monumental eroilor” reconstruit in centrul comunei, inchinat erlilor localnici cazuti in cele doua razboaie mondiale si monumetul “Soldatului necunoscut”, monument ridicat de sculptorul popular Chiva Constantin, in amintirea fiului sau cazut pe front.

Căminul Cultural Aluniş organizează în fiecare an activităţi specifice, cum ar fi: spectacole aniversare, tabăra de pictură, serbările şcolare de sfârşit de an, cercuri de teatru şi dans popular şi modern, cercul de mandoline, expoziţii de artă populară locală. Din punct de vedere al dotărilor fizice Căminul Cultural Aluniş dispune de o sală de spectacol cu o capacitate de 250 de persoane şi o sală de repetiţie. Clădirea Căminului Cultural Aluniş a fost modernizată şi reabilitată în ultimii ani, acestea însă neacoperind în totalitate necesităţile.

În clădirea Căminului Cultural funcţionează şi Biblioteca comunală Aluniş, bibliotecă publică care deţine în prezent 8.899 de volume, iar pragul îi este trecut de aproximativ 300 de persoane. Ea vine în întâmpinarea cititorilor cu diverse activităţi culturle, medalioane aniversare, momente poetice.

Biblioteca comunală Aluniş deţine carte şcolară şi pentru copii în procent de 25% din total fond de carte şi vine să completeze astfel activitatea bibliotecilor şcolare.

În comună Aluniş se organizează evenimente precum  evenimentul cultural cel mai important al comunei Aluniş este, începând cu anul 2000, serbarea populară “Ziua Recoltei”, manifestare organizată de autorităţile locale în cea de-a treia duminică din luna octombrie.
Serbare populară constă în organizarea unui spectacol muzical la care participă alături de interpreţi de muzică uşoară şi populară consacraţi şi ansambluri folclorice locale. Totodată se organizează un târg unde se comercializează produse specifice, de toamnă. Această serbare populară începând din anul 2009 va fi organizată în ultima duminică a lunii septembrie sub denumirea de “Ziua Alunului”, dorindu-se astfel aducerea în actualitate a specificului local pornind de la toponimul localităţii-alunul.