Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI

        Aricestii Rahtivani este o comuna in judetul Prahova, Muntenia, formata din satele Aricestii Rahtivani, Buda, Nedelea, Stoenesti, Targsoru Nou.

               Teritoriul comunei se situează într-o zonă cu clima temperat continentală, regimul termic, caracteristic zonei de silvostepa, cu o temperatură anuală medie de 10.6 (C și o medie a precipitațiilor anuale de 588 mm). Comuna se află în componența bazinului hidrografic al râului Ialomița, prin intermediul principalului sau afluent.

Teritoriul comunei aparține Câmpiei Ploieștilor formată pe conul de dejecție al râului Prahova. Este o câmpie de tip piemontan, relativ plană, slab fragmentată cu văi și terase slab individualizate.  Comuna se află în componența bazinului hidrografic al râului Ialomița, prin intermediul principalului său afluent – râul Prahova.

Biserica ,,Sfantul Ilie si Sfantul Nicolae’’, monument istoric de interes national.

Se știe că la sfârșitul secolului al XIX-lea existau mahalalele Aricești de Jos și Aricești de Sus, comuna Aricești, comună rurală aparținând plășii Filipești a județului Prahova. Numele își are originea de la fostele sate Ariceștii de Jos (dezvoltat în jurul conacului și al moșiei Aricescu, în care funcționează și astăzi dispensarul uman), Ariceștii de Sus (dezvoltat în jurul conacului Cociu-Beiu).

Ruinele bisericii vechi (monument istoric, care se află astăzi în curtea cimitirului satului reședință)au urmatoarea inscripție: „Această Sfântă Biserică s-a ridicat întru hramul Sf. Prooroc Ilie și Sf. Nicolae în zilele prea Înălțătorului nostru Domn Alexandru Ipsilanti, de robul lui Dumnezeu Ilie Aricescu cu soția sa Neaga, și de robul lui Dumnezeu Enache Văcărescu, vel vistier la 1777”. La 1898, comuna,  cu 1.158 de locuitori,  era formată doar din actualul sat de reședință, în cadrul căruia se identifica drept parte,  în zona de nord,  mahalaua Stoenești (astăzi devenită sat).

     Despre satul Nedelea se spune că prin anul 1792 niște familii de oieri din Transilvania au trecut cu oile în Țara Românească și s-au așezat pe moșia Baba Ana (pe atunci în județul Buzău, acum în sud-estul extrem al județului Prahova), pe moșia hatmanului Mihăiță Filipescu. Cum acolo lipsea însă apa, hatmanul le-a permis acestora să se mute în 1793 pe o altă moșie a sa, moșia Filipească, de pe malul stâng al râului Prahova, unde se afla o cârciumă care aparținea hangiței Nedelea. În jurul cârciumii, unul din oieri, pe nume Ioachim, a fost hirotonit preot și a pus temelia bisericii satului înființat de țărani în zonă. La începutul secolului al XX-lea, satul avea 995 de locuitori.

     În comuna Ariceștii Rahtivani se află două monumente de arhitectură de interes național: biserica „Sfântul Ilie” și „Sfântul Nicolae” (1777) din satul Ariceștii Rahtivani; și biserica „Sfinții Voievozi” a fostei mănăstiri Târgșoru Nou (1857, dărâmată în 1940 și refăcută în 1942).

     În rest, alte două obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Prahova ca monumente de interes local: situl arheologic de „la Movilă” (în zona satului Buda) unde s-au găsit tumuli din perioada Latène; și crucea de pomenire din piatră (secolul al XIX-lea) aflată în curtea Grupului Școlar Special din satul Nedelea.