Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

COMUNA FLOREȘTI

  Comuna Florești este situată în partea de vest a judeţului Prahova şi este formată din satele Florești (reședința), Cap Roșu, Călinești, Cătina și Novăcești.

          Situată pe malul râului Prahova comuna era vestită prin oierit, mai mult de jumatate din suflarea ei o constituiau ciobanii. Extinderea localităţii a început odată cu construcţia căii ferate Bucureşti – Braşov, în anul 1879, în estul Floreştilor, unde s-a întemeiat o colonie muncitorescă.

       În comuna Floreşti există foarte multe dovezi ale aşezămintelor boiereşti, ruine ale palatelor şi conacelor apaţinând în special familiei Cantacuzino, care certifica frumuseţea localităţii cu nume de floare.

Printre aceste monumente “Ansamblul Curţii boiereşti Mavros – Cantacuzino” – monument de categorie A, datând din anii 1840-1842 este situat în satul Cătina, comuna Floreşti şi este compus din Conacul Mavros – Cantacuzino (foto), Capela Romano-Catolică, Turn de apă, parc şi Monumentul funerar al Mariei Suţu. În prezent conacul găzduieşte Centrul de reabilitare neuro-psihiatrică.

Fostul conac Mavros-Cantacuzino, amplasat în mijlocul unui parc natural cu o suprafată de 6 ha, a fost construit de generalul Nicolae Mavros (consilier de stat al ţarului Rusiei), a cărui fiică s-a căsătorit în 1845 cu Ioan C. Cantacuzino-Măgureanu. Se zice că în acest conac s-ar fi adăpostit Nicolae Bălcescu în preajma revoluţiei de la 1848, când era urmărit de colonelul Banov. In parcul vechiului conac se află un grup statuar din marmură albă(Fata pansand un ranit), operă din 1878 a sculptorului rus Mark Antokolski (1843-1902).

“Curtea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino-Nababul”, monument categorie A, datând din 1910-1916, este situat în satul Floreşti, nr.342 şi este compus din: Palatul Micul Trianon – ruine (foto), Turn de apă, parc şi zid de incintă.

Palatul a fost construit de Gheorghe Grigore Cantacuzino zis Nababul pentru nepoata sa, Alice, fata unuia dintre fii lui, Mihail G. Cantacuzino. Palatul a fost realizat de meşteri francezi după planurile arhitectului Ioan D. Berindey. Anterior, acelaşi arhitect mai proiectase, tot pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino, palatul aflat pe Calea Victoriei din Bucureşti, actualul muzeu “George Enescu”.

Gheorghe Grigore Cantacuzino nu a mai trăit să vadă palatul terminat. Palatul n-a fost locuit niciodată, construcţia oprindu-se la stadiul finisajelor interioare.

În cei aproape 100 de ani de la construcţia lui, palatul a fost devalizat de mai multe ori. În timpul celor două ocupaţii, germană si sovietică, i-au fost luate tabla din cupru de pe acoperiş, sobele de teracotă şi piese de mobilier. După 1990, degradarea s-a accentuat din zidurile palatului şi gardului de incintă dispărând cărămizi şi bucăţi de fier .

Arhitectura palatului “Micul Trianon” a fost copiată după palatul de la Versailles. Pe dinafară, s-a folosit calcarul alb de Albeşti, un material la fel de preţios ca şi marmura. În jurul palatului, Cantacuzino a plantat la vremea respectivă arbuşti de esenţă rară. Bazinul din faţa palatului, astăzi gol, era alimentat cu apă prin conducte.

În cele din urmă, Palatul a fost retrocedat familiei Cantacuzino, care l-a revândut.

“Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului”din satul Călineşti, comuna Floreşti este monument istoric de categoria A şi datează din 1646, a fost înălţată în timpul lui Matei Basarab, de un grup de boieri, printre care postelnicul lorga, jupân Tănase, Vasilache ispravnicul, Mihai spătarul. Lăcaşul de cult, de plan treflat, cu clopotniţa amplasată deasupra pronaosului, prezintă câteva elemente arhitecturale inedite: două turnuri, construite în 1850, care încadrează simetric faţada de vest, foarte lată şi înaltă, bumbi de ceramică decorativă, pereţii exteriori din cărămidă alternând cu panouri de tencuială. Biserica a fost pictată în 1692 de ucenicii lui Pârvu Mutu, sub îndrumarea acestuia.

Biserica “Sf.Treime”, „Naşterea Domnului” cu cripta familiei vornicului Grigore Cantacuzino este monument de categoria A, situată în satul Floreşti, nr.342, datează din anul 1887. A fost construită pe amplasamentul unei alte biserici ctitorite de vornicul Grigore Cantacuzino în anii 1826 – 1830. În 1986 a fost efectuată consolidarea si restaurarea picturii.

Dacă veniti să vizitaţi zona în care este amplasată această localitate vă puteti caza la Hotel Confort FLOREŞTI. Acest hotel se află la 800 de metri de drumul european E60, la intrarea în Floreşti. Acesta oferă locuri de parcare gratuită, parcare privată cu supraveghere video şi internet Wi-Fi gratuit în zonele publice.