Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

COMUNA SCORȚENI

            Comuna Scorţeni este o comună amplasată într-o zonă colinară, în partea de nord-vest a judeţului. Comuna este formată din cinci sate: Scorţeni (aşezat central), Bordenii Mari, Bordenii Mici, Mislea şi Sârca.

         Numele comunei provine de la substantivul “scoarţă” care înseamnă coajă de copac, velinţă de pat sau covor de lână. Numele satului Mislea provine de la numele mănăstirii Mislea, dar şi de la pârâul cu acelaşi nume care străbate localitatea.

             În secolul al XIX-lea, comuna Scorțeni era formată din satele Scorțeni (sat moșnenesc) și Mislea (sat de țărani împroprietăriți la 1864 pe moșia statului Vatra Mănăstirii Mislea). Pe teritoriul comunei funcționau o școală frecventată de 48 de elevi, două biserici ortodoxe (una în fiecare sat) și un penitenciar pentru minori.

        În centrul localităţii Scorţeni se găseşte un monument memorial, realizat de către sculptorul Ion Faur în anul 1926, reprezentând un obelisc cu un vultur de bronz în varf şi patru altoreliefuri reprezentând scene de lupta din 1916-1917.

            Un alt monument cu o deosebită importanţă pentru localitate este şi biserica “Cuvioasa Paraschiva” construită în 1700, dar a cărei atestare documentară apare pentru prima dată în 1782. Aceasta a fost restaurată în 1951, iar în 2012 a început pictarea acesteia.

              Mislea este unul dintre cele cinci sate ce aparțin de comuna Scorțeni. El este așezat la confluența râurilor Mislea Seacă, Mislea și Telega, și se întinde în cea mai mare parte de-a lungul văilor respective.

            În jurul anului 1540, domnitorul Țării Românești, Radu Paisie a întemeiat mânăstirea cu același nume, pe firul râului Mislea, la confluența cu râul Telega. Pe ruinele mânăstirii a fost construită în timpul regimului comunist, o închisoare politică; în prezent, acolo funcționează un complex de servicii – centre de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice sau cu handicap.

       Mislea a cunoscut perioade de înflorire odată cu întărirea așezamântului monahal, dezvoltarea agriculturii, meșteșugurilor, mai târziu – exploatarea petrolului, și în prezent, – producție și servicii.

 Un monument pentru care comuna este recunoscută este „Fosta mănastire Mislea”, monument de categoria A, situat în satul Mislea, str. Radu Paisie, nr. 14, comuna Scorţeni, datează din secolul XVI şi este compusă din: Casa domneasca (beciuri), Ruine chilii de pe latura de est a incintei şi Zidurile celor două incinte.

Mănăstirea Mislea a fost întemeiată între anii 1536-1537, de către domnitorul Ţării Româneşti, drept-credinciosul Radu Paisie, pe locul unei sihăstrii vechi din secolulul al XV-lea. Tot el este cel care a ctitorit şi Mănăstirea Valea, in anul 1512. Se crede ca Radu Paisie a fost fiul natural al lui Radu cel Mare. Radu Paisie este domn al Ţării Româneşti între anii 1535-1545, dar fiind mazilit, din motive necunoscute, de către turci, este surghiunit în Egipt, unde va şi muri.

Biserica de lemn „Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril”, este deasemenea un monument de categoria A şi
datează din secolul XIX. Este amplasată in satul Bordenii Mici, str. Republicii, nr.2. construită din lemn tencuită, pictată cu medalioane la exterior. Este de tip navă cu turlă pe pridvor.