Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

COMUNA VÎLCĂNEȘTI

          Comuna Vâlcăneşti se află în centrul județului Prahova, pe valea Râul Cosmina, în zona cursului său mediu. Este traversată de șoseaua județeană DJ218, care o leagă spre nord de Cosminele și spre sud de Dumbrăvești. Ea este formata din trei sate si anume Vâlcăneşti, Cârjani şi Treistioara.

        La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Vâlcănești făcea parte din plaiul Vărbilău fiind compusă doar din satele Cârjari și Vâlcănești, având în total 1170 de locuitori. În comună funcționa o școală înfiinţată în 1881 și două biserici ortodoxe (datând din anii 1859 respectiv 1869). Satul Trestioara era pe atunci o comună de sine stătătoare în același plai, având 475 de locuitori și o biserică ortodoxă construita în 1842. Această din urmă comună a fost desființată în scurt timp, fiind ataşată comunei Vâlcănești in anul 1925.

        Localitatea înconjurată de dealuri înalte precum Măgura Treistioarei cu o altitudine de 650m şi Misleanca de aproximativ 400m, este una dintre zonele cel mai puţin poluate ale judeţului de aceea flora spontană compusa din fructe de pădure şi plante medicinale este de o calitate incontestabilă.

          Afată în apropiere de salina Slănic Prahova localitatea se bucură de un izvor de saramură de la care gospodinele din comună se provizionează în permanenţă cu saramură naturală de o foarte bună calitate. Saramura provenită de la acest izvor este folosită de sute de ani pentru conservarea muraturilor, a verzei, a carnii de porc, în prepararea slăninei sau a brânzei.

      Fiind situată într-o zonă de deal localitatea este înconjurată de păduri de foioase în care predomină stejarul. Exploatarea lemnului din aceste păduri a reprezentat pentru locuitorii din comună una dintre cele mai vechi îndeletniciri şi o sursă sigură de asigurare a hranei. Astfel în zonă s-au dezvoltat mesteşuguri precum prelucrarea lemnului, dulgherie, rotărie sau confecţionarea obiectelor de artizanat.

       Creşterea animalelor este deasemenea una dintre cele mai vechi preocupări ale localnicilor, care este şi azi întâlnită şi foarte bine dezvoltată.

     Localitatea Vâlcăneşti este una moderna, iar locuitorii beneficiază de numeroase facilităţi precum canalizare, gradiniţe şi şcoli reabilitate care includ şi program after school, cămin cultural, bibliotecă modernă , drumuri asfaltate şi toate celelalte facilităţi precum racordarea la sistemul de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, internet sau televiziune prin cablu.