Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova – Telefon / fax 0244.362.145 – www.colineleprahovei.ro – E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M6 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

 

  GHIDUL SOLICITANTULUI M6-6B 2017
  MEMORIU JUSTIFICATIV (MODEL) M6-6B
  Cerere finantare M6-6B 2017
  Cerere finantare M6-6B (investiții)
 Anexa 5.13_Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private M6-6B 2017
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
  Anexa 6.2_Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate
 Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
  DECLARATIE PLATI
  Fișa evaluare conformitate M6-6B
  Fișa eligibilitate M6-6B
  Fișa selecție M6-6B
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI