Image Map

MĂSURA M1 – 1C (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

 

  M1/1C GHIDUL SOLICITANTULUI
  M1/1C CERERE DE FINANȚARE
  M1/1C DECLARAȚIE PLĂȚI
  FISA EVALUARE CONFORMITATE M1-1C
  FISA SELECȚIE M1-1C
  FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M1-1C
  DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN ”ÎNTREPRINDERE ÎN       DIFICULTATE”
  DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER         PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI