Image Map
Grupul de Actiune Locala ” Colinele Prahovei” anunta lansarea in perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 aferenta M6/6B – Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL.  Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ”Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aliniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vrăbilău, Vâlcănești).

MĂSURA M1 – 1C (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

 

  M1/1C GHIDUL SOLICITANTULUI
  M1/1C CERERE DE FINANȚARE
  M1/1C DECLARAȚIE PLĂȚI
  FISA EVALUARE CONFORMITATE M1-1C
  FISA SELECȚIE M1-1C
  FIȘA VERIFICARE ELIGIBILITATE M1-1C
  DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN ”ÎNTREPRINDERE ÎN       DIFICULTATE”
  DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER         PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI