Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M1 – 1C (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

 


M1/1C – GHIDUL SOLICITANTULUI 22.01.2024
FORMULAR DE VERIFICARE APELURI DE SELECTIE 22.01.2024
Cerere finantare M1/1C
Fisa de selectie M1/1C
Fisa de verificare eligibilitate M1/1C
Fisa de conformitate M1/1C
  M1/1C GHIDUL SOLICITANTULUI – 28.07.2022
  F2 – formular verificare
  Metodologie M1
  Metodologie selectie M1-1C
  Metodologie conformitate M1-1C
  M1/1C CERERE DE FINANȚARE (25.10.2021)
  M1/1C DECLARAȚIE PLĂȚI
  DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA NEÎNCADRAREA ÎN ”ÎNTREPRINDERE ÎN       DIFICULTATE”
  DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER         PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI