Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M3 – 1A (MODIFICARE SDL 1/2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI (14.04.2021)
  CERERE FINANȚARE  (17.08.2020)
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI