Image Map
Grupul de Actiune Locala ” Colinele Prahovei” anunta lansarea in perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 aferenta M6/6B – Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL.  Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ”Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aliniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vrăbilău, Vâlcănești).

MĂSURA M4-6A (MODIFICARE SDL 1/2018)

  Ghidul Solicitantului M4-6A FINAL (IULIE / 2018)
  Ghidul Solicitantului M4-6A – CONSULTATIV (IULIE / 2018)
  Cerere Finantare M4-6A 
  Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE
Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari
  Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
  Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind
utilizarea_cofinantarii_private M2
  Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
  Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea
regulii_de_cumul_(minimis) M4
  Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_
  Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a
beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02
  Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_
  Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile
numai_pentru_dotarea_cladirilor
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Fișa de selecție M4-6A
  Fișa de selecție M4-6A (2)
  Buget M4-6A
  Fisa de evaluare conformitate M4-6A
  Fisa eligibilitate M4-6A
  Fisa vizita pe teren M4-6A
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI