Image Map
Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Prahovei” are lansate in acest moment 4 sesiuni de depunere proiecte si anume : M2/2A,,Modernizare exploatatii agricole” , M4/6A ,, Dezvoltarea activitatilor nonagricole in teritoriul GAL”, M6/6B,,Incurajarea activitatilor recreative si competitive in teritoriul GAL”, M7/6B,,Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL”.

MĂSURA M4-6A (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

  Ghidul Solicitantului M4-6A
  Cerere Finantare M4-6A 
  Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE
Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari
  Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
  Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind
utilizarea_cofinantarii_private M2
  Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
  Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea
regulii_de_cumul_(minimis) M4
  Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_
  Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a
beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02
  Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_
  Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile
numai_pentru_dotarea_cladirilor
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Fișa de selecție M4-6A
  Fișa de selecție M4-6A (2)
  Buget M4-6A
  Fisa de evaluare conformitate M4-6A
  Fisa eligibilitate M4-6A
  Fisa vizita pe teren M4-6A