Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M4-6A (IULIE / 2020)

 Metodologie Eligibilitate M4/6A
 M4/6A – GHIDUL SOLICITANTULUI 16.02.2024
 M4/6A – FORMULAR DE VERIFICARE APELURI DE SELECTIE 16.02.2024
  Anexa 7 – caen eligibil ian 2022
Cerere Finantare M4-6A (25.10.2021)
  Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE
Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari
  Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
  Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind
utilizarea_cofinantarii_private M2
  Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
  Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea
regulii_de_cumul_(minimis) M4
  Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_
  Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a
beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02
  Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile
  Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile
numai_pentru_dotarea_cladirilor
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Buget M4-6A
  Fișa de selecție M4-6A
  Fisa de evaluare conformitate M4-6A 
  Fisa eligibilitate M4-6A 
  Metodologie selectie M4-6A
  Metodologie conformitate M4-6A
  Metodologie M4-6A 
  Fisa vizita pe teren M4-6A
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI