Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M5-6A (17.08.2020)

 GHIDUL SOLICITANTULUI M5-6A (4 Noiembrie 2020)
  Cerere de finantare M5-6A  (4 Noiembrie 2020)
  Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5-6A  (17.08.2020)
  Anexa 5.13-Angajament pe propria raspundere_privind utilizarea cofinantarii private M2  (17.08.2020)
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica  (17.08.2020)
  Anexa 6.2_Declaratie_privind respectarea regulii de cumul minimis M4  (17.08.2020)
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate  (17.08.2020)
  Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02  (17.08.2020)
  Anexa 7_Lista codurilor CAEN eligibile  (4 Noiembrie 2020)
  Declarație plăți  (17.08.2020)
  Declarație accesare fonduri similare – membrii familie  (17.08.2020)
  E 1.2 Fisa de evaluare conformitate M5-6A  (17.08.2020)
  Fisa de evaluare eligibilitate M5-6A  (17.08.2020)
  Fisa de evaluare selectie M5-6A  (17.08.2020)
  Fisa verificare cerere plată M5-6A  (17.08.2020)
  Fisa vizita pe teren M5-6A  (17.08.2020)
  Metodologia de verificare selecție M5 S2 (17.08.2020)
  Metodologiede evaluare  (17.08.2020)
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI