Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M5-6A (MODIFICARE SDL 1/2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI M5-6A 2017 – FINAL (IULIE / 2018)
  GHIDUL SOLICITANTULUI M5-6A 2017 – CONSULTATIV (IULIE / 2018)
  Cerere de finantare M5-6A
  Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5-6A
  Anexa 5.13-Angajament pe propria raspundere_privind utilizarea cofinantarii private M2
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
  Anexa 6.2_Declaratie_privind respectarea regulii de cumul minimis M4
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate
  Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
  Anexa 7_Lista codurilor CAEN eligibile
  Declarație plăți
  Declarație accesare fonduri similare – membrii familie
  E 1.2 Fisa de evaluare conformitate M5-6A
  Fisa de evaluare eligibilitate M5-6A
  Fisa de evaluare selectie M5-6A
  Fisa vizita pe teren M5-6A
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI