Image Map
S-au afisat Ghidurile pentru Masura M1/1C,,Formare profesionala si aplicare practica a cunostintelor in agricultura si agro-turism” si pentru Masura M7/6B,,  Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL    

MĂSURA M5-6A (MODIFICARE SDL 2/2017)

FIŞA MĂSURII M5-6A

 

 

  GHIDUL SOLICITANTULUI M5-6A 2017
  Cerere de finantare M5-6A
  Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5-6A
  Anexa 5.13-Angajament pe propria raspundere_privind utilizarea cofinantarii private M2
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
  Anexa 6.2_Declaratie_privind respectarea regulii de cumul minimis M4
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate
  Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
  Anexa 7_Lista codurilor CAEN eligibile
  Declarație plăți
  Declarație accesare fonduri similare – membrii familie
  E 1.2 Fisa de evaluare conformitate M5-6A
  Fisa de evaluare eligibilitate M5-6A
  Fisa de evaluare selectie M5-6A
  Fisa vizita pe teren M5-6A