Image Map
Grupul de Actiune Locala ” Colinele Prahovei” anunta lansarea in perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 aferenta M6/6B – Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL.  Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ”Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aliniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vrăbilău, Vâlcănești).

MĂSURA M5-6A (MODIFICARE SDL 1/2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI M5-6A 2017 – FINAL (IULIE / 2018)
  GHIDUL SOLICITANTULUI M5-6A 2017 – CONSULTATIV (IULIE / 2018)
  Cerere de finantare M5-6A
  Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5-6A
  Anexa 5.13-Angajament pe propria raspundere_privind utilizarea cofinantarii private M2
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
  Anexa 6.2_Declaratie_privind respectarea regulii de cumul minimis M4
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate
  Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
  Anexa 7_Lista codurilor CAEN eligibile
  Declarație plăți
  Declarație accesare fonduri similare – membrii familie
  E 1.2 Fisa de evaluare conformitate M5-6A
  Fisa de evaluare eligibilitate M5-6A
  Fisa de evaluare selectie M5-6A
  Fisa vizita pe teren M5-6A
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI