Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M5-6A (17.08.2020)

 F2 – Formular de verificare a apelurilor de selectie
 M5/6A Ghidul solicitantului (18.02.2022)
  Cerere de finantare M5-6A  (25.10.2021)
  Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M5-6A  (17.08.2020)
  Anexa 5.13-Angajament pe propria raspundere_privind utilizarea cofinantarii private M2  (17.08.2020)
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica  (17.08.2020)
  Anexa 6.2_Declaratie_privind respectarea regulii de cumul minimis M4  (17.08.2020)
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate  (17.08.2020)
  Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02  (17.08.2020)
  Anexa 7_Lista codurilor CAEN eligibile  (4 Noiembrie 2020)
  Declarație plăți  (17.08.2020)
  Declarație accesare fonduri similare – membrii familie  (17.08.2020)
  E 1.2 Fisa de evaluare conformitate M5-6A  (29 Ianuarie 2021)
  Fisa de evaluare eligibilitate M5-6A  (29 Ianuarie 2021)
  Fisa de evaluare selectie M5-6A  (29 Ianuarie 2021)
  Fisa verificare cerere plată M5-6A  (17.08.2020)
  Fisa vizita pe teren M5-6A  (29 Ianuarie 2021)
  Metodologia de verificare selecție M5 S2 (29 Ianuarie 2021)
  Metodologiede conformitate  (29 Ianuarie 2021)
  Metodologiede evaluare  (29 Ianuarie 2021)
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI