Image Map

MĂSURA M6 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

  GHIDUL SOLICITANTULUI M6-6B 2017
  Cerere finantare M6-6B 2017
 Anexa 5.13_Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private M6-6B 2017
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
  Anexa 6.2_Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate
 Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
  DECLARATIE PLATI