Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M6 – 6B

DESCARCĂ FIȘA MĂSURII (SDL 1/2020)

 GHIDUL SOLICITANTULUI (14.04.2021)
  CERERE DE FINANTARE M6-6B (4 Noiembrie 2020)
  CERERE DE FINANTARE M6 PROIECTE DE SERVICII (4 Noiembrie 2020)
  FISA EVALUARE CONFORMITATE M6-6B (08.07.2019)
  FISA ELIGIBILITATE M6-6B (08.07.2019)
  FISA SELECTIE (08.07.2019)
  FISA VIZITA TEREN M6-6B (08.07.2019)
  MEMORIU JUSTIFICATIV M6-6B (4 Noiembrie 2020)
  METODOLOGIA DE VERIFICARE CONFORMITATE (08.07.2019)
  METODOLOGIA DE VERIFICARE ELIGIBILITATE (08.07.2019)
  METODOLOGIA DE VERIFICARE SELECTIE (08.07.2019)