Image Map
S-au afisat Ghidurile pentru Masura M1/1C,,Formare profesionala si aplicare practica a cunostintelor in agricultura si agro-turism” si pentru Masura M7/6B,,  Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL    

MĂSURA M6 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

  GHIDUL SOLICITANTULUI M6-6B 2017
  MEMORIU JUSTIFICATIV (MODEL) M6-6B
  Cerere finantare M6-6B 2017
  Cerere finantare M6-6B (investiții)
 Anexa 5.13_Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private M6-6B 2017
  Anexa 6.1_Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
  Anexa 6.2_Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
  Anexa 6.3_Declaratia neincadrare in firme in dificultate
 Anexa 6.4_Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
  DECLARATIE PLATI