Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M6 – 6B

DESCARCĂ FIȘA MĂSURII (SDL 1/2020)

 Anexa 5.13 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
 Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
 Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
 Anexa 6.3 -Declaratia neincadrare in firme in dificultate
 Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
 DECLARATIE PLATI
 Metodologia de verificare eligibilitate M6
 Metodologia de verificare conformitate M6
 Memoriu Justificativ model
 Fisa vizita pe teren M6-6B
 Fisa eligibilitate M6-6B
 Fisa de evaluare conformitate M6-6B
 GHIDUL SOLICITANTULUI (14.04.2021)
  CERERE DE FINANTARE M6-6B (4 Noiembrie 2020)
  CERERE DE FINANTARE M6 PROIECTE DE SERVICII (4 Noiembrie 2020)
  FISA EVALUARE CONFORMITATE M6-6B (08.07.2019)
  FISA ELIGIBILITATE M6-6B (08.07.2019)
  FISA SELECTIE (08.07.2019)
  FISA VIZITA TEREN M6-6B (08.07.2019)
  MEMORIU JUSTIFICATIV M6-6B (4 Noiembrie 2020)
 Metodologia de verificare specifică pentru MASURA M6/6B