Image Map
Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Prahovei” are lansate in acest moment 4 sesiuni de depunere proiecte si anume : M2/2A,,Modernizare exploatatii agricole” , M4/6A ,, Dezvoltarea activitatilor nonagricole in teritoriul GAL”, M6/6B,,Incurajarea activitatilor recreative si competitive in teritoriul GAL”, M7/6B,,Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL”.

MĂSURA M6 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

  Ghidul Solicitantului M6-6B
  Cerere Finantare M6-6B investiții
  Cerere Finantare M6-6B servicii
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere
privind_utilizarea_cofinantarii_private M6
  Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
  Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de
cumul_(minimis)
  Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate
  Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat
de_servicii_de_consiliere_pe_M02
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Fisa selectie M6-6B