Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova, Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro    

MĂSURA M7 – 6B (MODIFICARE SDL 2/2017)

FIŞA MĂSURII M7-6B

 

  GHIDUL SOLICITANTULUI M7-6B
  CERERE DE FINANȚARE M7-6B
  FIȘĂ DE EVALUARE CONFORMITATE M7-6B
  FIȘĂ DE EVALUARE ELIGIBILITATE M7-6B
  FIȘĂ DE EVALUARE SELECȚIE M7-6B
  FIȘĂ VIZITĂ PE TEREN M7-6B