Image Map
Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Prahovei” are lansate in acest moment 4 sesiuni de depunere proiecte si anume : M2/2A,,Modernizare exploatatii agricole” , M4/6A ,, Dezvoltarea activitatilor nonagricole in teritoriul GAL”, M6/6B,,Incurajarea activitatilor recreative si competitive in teritoriul GAL”, M7/6B,,Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL”.

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ


 INTRODUCERE
 CAP. 1 – ANALIZA DIAGNOSTIC
 CAP. 2 – COMPONENȚA PARTENERIATULUI
 CAP. 3 – ANALIZA SWOT
 CAP. 4 – OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE
 CAP. 5 – MĂSURI (MODIFICARE SDL 1/2017)
 CAP. 6 – DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAȚIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDEȚENE ETC.)
  CAP. 7 – DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE
  CAP. 8 – DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂŢILOR LOCALE IN ELABORAREA STRATEGIEI
  CAP. 9 – ORGANIZAREA VIITORULUI GAL
  CAP. 10 – PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI
  CAP. 11 – PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL
  CAP. 12 – DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE