Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ INIȚIAL


 INTRODUCERE
 CAP. 1 – ANALIZA DIAGNOSTIC
 CAP. 2 – COMPONENȚA PARTENERIATULUI
 CAP. 3 – ANALIZA SWOT
 CAP. 4 – OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE
 CAP. 5 – MĂSURI
 CAP. 6 – DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAȚIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDEȚENE ETC.)
  CAP. 7 – DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE
  CAP. 8 – DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂŢILOR LOCALE IN ELABORAREA STRATEGIEI
  CAP. 9 – ORGANIZAREA VIITORULUI GAL
  CAP. 10 – PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI
  CAP. 11 – PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL
  CAP. 12 – DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE