Image Map

SITUAȚIE PROIECTE DEPUSE

 

Denumire masura Data lansare sesiune Nr. Proiecte depuse Suma alocata pe sesiune

(Euro)

Valoare nerambursabila

Proiecte depuse

Valoare nerambursabila

disponibila

Masura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-turism” 21.11.2017 0 40.000 40.000
Masura M2/2A “Modernizare exploataţii agricole” 14.07.2017 4 234.768 228.049,8 6718,2
Masura  M3/1A “Crearea şi promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

0 64.328

 

64.328
M4/6A “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 14.07.2017

 

3 449.990

 

551.116 0
M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

7 200.000

 

175.000 25.000
M6/6B,,Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

1 60.000

 

60.000 0
M7/6B “Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

5 482.671,33

 

373.111,89 109.559,44
M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

0 170.000

 

170.000