Image Map
S-au afisat Ghidurile pentru Masura M1/1C,,Formare profesionala si aplicare practica a cunostintelor in agricultura si agro-turism” si pentru Masura M7/6B,,  Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL    

SITUAȚIE PROIECTE DEPUSE

 

Denumire masura Data lansare sesiune Nr. Proiecte depuse Suma alocata pe sesiune

(Euro)

Valoare nerambursabila

Proiecte depuse

Valoare nerambursabila

disponibila

Masura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-turism” 21.11.2017 0 40.000 40.000
Masura M2/2A “Modernizare exploataţii agricole” 14.07.2017 4 234.768 228.049,8 6718,2
Masura  M3/1A “Crearea şi promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

0 64.328

 

64.328
M4/6A “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 14.07.2017

 

3 449.990

 

551.116 0
M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

7 200.000

 

175.000 25.000
M6/6B,,Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

1 60.000

 

60.000 0
M7/6B “Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

5 482.671,33

 

373.111,89 109.559,44
M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL” 21.11.2017

 

1 170.000

 

83871 86129