Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

PROIECT DE COOPERARE MĂSURA 19.3 (25-27 IUNIE 2019)

            În perioada 25-27 iunie, Grupul de Acțiune Locală ”Colinele Prahovei” a semnat un contract de cooperare în cadrul măsurii 19.3 împreună cu GAL ”Valea Someșului”, jud. Sălaj, GAL ”Valea Baseului de Sus”, jud. Botoșani și FDZR Bârgău-Călimani, jud. Bistrița Năsăud.

            În cadrul acestui proiect, a avut loc o întâlnire a membrilor proiectului de cooperare în cadrul teritoriului GAL ”Colinele Prahovei”. La această întâlnire, membrii proiectului au stabilit activitățile care vor fi realizate la nivelul proiectului de cooperare în baza măsurii 19.3, componenta B, a fost stabilit bugetul necesar desfășurării activităților vizate, s-au identificat obiectivele care trebuie atinse prin intermediul proiectului, au fost stabilite punctele tari și punctele slabe și cum pot fi acestea diminuate.

            În perioada în care membrii proiectului au fost oaspeți în teritoriul GAL, au desfășurat diverse activități care au presupus vizita la Conacul Pană Filipescu, din Filipeștii de Târg pentru a identifica componenta culturala a teritoriului GAL “Colinele Prahovei”,. La Conac, le-a fost prezentat membrilor întregul domeniu și le-au fost prezentata istoria acestuia. În urma relatarilor, membrii echipelor de proiect au adresat întrebări cu scopul de a descoperi cât mai multe informații cu privire la istoria Conacului Pană Filipescu.

Următorul loc vizitat din cadrul teritoriului GAL ”Colinele Prahovei” a fost reprezentat de serele legumicultorului Marius Moraru din comuna Filipeștii de Târg. Acesta a permis membrilor proiectului să vadă culturile sale din solarii și le-a explicat pe baza fiecărei culturi, activitățile pe care le realizeaza si ce isi doreste sa faca pe viitor. Membrii proiectului de cooperare au arătat interes în cadrul discuțiilor și au fost uimiți de stadiul de dezvoltare al plantelor si de tehnologia folosita.

            O altă activitate de cunoastere a producatorilor locali a fost realizată prin intermediul unei întâlniri la sediul GAL ”Colinele Prahovei”. La această întâlnire au participat membrii proiectului de cooperare și apicultori din teritoriul GAL pentru a realiza un schimb de experiențe, de opinii, ținând cont că zonele fiecărui GAL sunt diferite și experiențele apicultorilor pot varia. În cadrul acestei întâlniri, a avut loc o degustare de miere și o degustare de polen, tipurile acestora fiind foarte variate și formând o impresie foarte bună în rândul membrilor proiectului.

Pe parcursul celor trei zile, membrii proiectului de cooperare pe baza măsurii 19.3 componenta A, au purtat discuții pentru a se stabili similaritatile intre teritorii, care ar fi obiectivele unui proiect de cooperare pe componenta B si activitatile care sa conduca la realizarea obiectivelor preconizate.