Image Map
Având în vedere apariţia COVID 19 şi instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, în vederea reducerii riscurilor ce pot apărea în implementarea PNDR 2014-2020 sunt necesare următoarele măsuri: 1. Amânarea lansării sesiunilor de depunere proiecte pentru următoarele Măsuri/Submăsuri: Măsura 2 “Servicii de consiliere privind măsuri zoosanitare de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Africane (PPA), măsurile minime de biosecuritate şi normele sanitar veterinare în creşterea suinelor”, Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”- componenta unităţi de sacrificare de mica capacitate, Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructura de irigaţii, Submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale”; Submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiţii privind refacerea terenurilor agricole şi a potenţialului de producţie afectate de dezastre naturale, de condiţii de mediu adverse şi de evenimente catastrofale”;. Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Submăsura 9.1a „înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, Submăsura 17.1 ,, Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor” 2. Suspendarea temporară a sesiunilor în desfăşurare şi a noilor sesiuni stabilite pentru perioada imediat următoare aferente Submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” la nivelul GAL-urilor. Suspendarea temporară a întrunirii Comitetelor de selecţie la nivelul GAL-urilor.
In perioada 24 martie – 15 Aprilie 2020, echipa GAL Colinele Prahovei isi va desfasura activitatea de la domiciliu. In acest sens, ne puteti contacta, de luni pana vineri, intre orele 8.00-16.00 pe adresa de e-mail office@colineleprahovei.ro sau la tel. 0244362145 / 0721573210. Multumim pentru intelegere!

TARGUL DE TOAMNĂ, COMUNA MĂGURENI, JUDEȚUL PRAHOVA 28-29 OCTOMBRIE 2017

Grupul de Actiune Locală ,,Colinele Prahovei” a participat în datele de 28 și 29 octombrie 2017 la Târgul de Toamnă  din Comuna Măgureni, județul Prahova.

Primaria și Consiliul Local Măgureni a organizat ,,Târgul de Toamnă” pentru cetațenii comunei Măgureni , eveniment ce atrage în fiecare an numeroase persoane și din zonele învecinate. Evenimentul a avut scopul de a promova micii producători locali ce și-au amenajat standuri în cadrul târgului  cu produse alimentare și nealimentare . În cadrul târgului au debutat pe scena și micii artiști ai comunei Măgureni ce au prezentat mai multe dansuri populare .

Grupul de Acțiune Locală ,,Colinele Prahovei” a fost reprezentat de doamna Danciu Luminița și doamna Coman Iuliana care au distribuit pliante informative GAL, ce cuprind măsurile finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.