Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

TÂRGUL DE TOAMNA, COMUNA TELEGA, JUDEȚUL PRAHOVA 8 NOIEMBRIE 2017

În data de 8.11.2017, GAL,,Colinele Prahovei” a participat la Târgul de Toamnă organizat în Comuna Telega din  județul Prahova .

Grupul de Acțiune Locală ,,Colinele Prahovei” a participat la târg împreună cu producători locali din teritoriul GAL și anume: dl.Chițu Daniel –producător de flori, dl. Neacșu Valentin și dl.Radu Răzvan Gabriel producători apicoli.

Târgul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local din Comuna Telega cu scopul de a promova producătorii locali și nu numai.

Acest târg este o tradiție în comună ce atrage numeroase persoane atât ca producători cât și ca vizitatori.

Vizitatorii standului Gal au adresat echipei GAL numeroase întrebări cu privire la fiecare măsură în parte , la ce alocare financiară are SDL , dar și care este perioada de depunere proiecte pe măsurile ce urmează a fi lansate și condițiile eligibile pe M1/1C, M3/1A, M5/6A, M6/6B, M7/6BM, M8/6B . Întreaga echipă GAL  a răspuns cu promptitudine la toate întrebările adresate de vizitatorii standului GAL ce au prezentat interes față de activitatea GAL.