Image Map
Având în vedere apariţia COVID 19 şi instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, în vederea reducerii riscurilor ce pot apărea în implementarea PNDR 2014-2020 sunt necesare următoarele măsuri: 1. Amânarea lansării sesiunilor de depunere proiecte pentru următoarele Măsuri/Submăsuri: Măsura 2 “Servicii de consiliere privind măsuri zoosanitare de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Africane (PPA), măsurile minime de biosecuritate şi normele sanitar veterinare în creşterea suinelor”, Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole”- componenta unităţi de sacrificare de mica capacitate, Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructura de irigaţii, Submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale”; Submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiţii privind refacerea terenurilor agricole şi a potenţialului de producţie afectate de dezastre naturale, de condiţii de mediu adverse şi de evenimente catastrofale”;. Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Submăsura 9.1a „înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, Submăsura 17.1 ,, Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor” 2. Suspendarea temporară a sesiunilor în desfăşurare şi a noilor sesiuni stabilite pentru perioada imediat următoare aferente Submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” la nivelul GAL-urilor. Suspendarea temporară a întrunirii Comitetelor de selecţie la nivelul GAL-urilor.
In perioada 24 martie – 15 Aprilie 2020, echipa GAL Colinele Prahovei isi va desfasura activitatea de la domiciliu. In acest sens, ne puteti contacta, de luni pana vineri, intre orele 8.00-16.00 pe adresa de e-mail office@colineleprahovei.ro sau la tel. 0244362145 / 0721573210. Multumim pentru intelegere!

TÂRGUL DE TOAMNA, COMUNA TELEGA, JUDEȚUL PRAHOVA 8 NOIEMBRIE 2017

În data de 8.11.2017, GAL,,Colinele Prahovei” a participat la Târgul de Toamnă organizat în Comuna Telega din  județul Prahova .

Grupul de Acțiune Locală ,,Colinele Prahovei” a participat la târg împreună cu producători locali din teritoriul GAL și anume: dl.Chițu Daniel –producător de flori, dl. Neacșu Valentin și dl.Radu Răzvan Gabriel producători apicoli.

Târgul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local din Comuna Telega cu scopul de a promova producătorii locali și nu numai.

Acest târg este o tradiție în comună ce atrage numeroase persoane atât ca producători cât și ca vizitatori.

Vizitatorii standului Gal au adresat echipei GAL numeroase întrebări cu privire la fiecare măsură în parte , la ce alocare financiară are SDL , dar și care este perioada de depunere proiecte pe măsurile ce urmează a fi lansate și condițiile eligibile pe M1/1C, M3/1A, M5/6A, M6/6B, M7/6BM, M8/6B . Întreaga echipă GAL  a răspuns cu promptitudine la toate întrebările adresate de vizitatorii standului GAL ce au prezentat interes față de activitatea GAL.