Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

ACTIVITATEA 6 Târg “Produse și tradiții în teritoriile GAL-urilor Colinele Prahovei și Valea Someșului – ediția GAL Colinele Prahovei

ACTIVITATEA 6 Târg “Produse și tradiții în teritoriile GAL-urilor Colinele Prahovei și Valea Someșului – ediția GAL Colinele Prahovei