Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M3 – 1A (MODIFICARE SDL 1/2018)

  F2 – Formular de verificare a apelului de selecție
  GHIDUL SOLICITANTULUI (25.10.2021)
  CERERE FINANȚARE (25.10.2021)
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI