Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA 1/2021 – MODIFICARE COMPLEXA

 CAP.1 – ANALIZA DIAGNOSTIC
 CAP.2 – COMPONENTA PARTENERULUI
 CAP.3 – ANALIZA SWOT
 CAP.4 – OBIECTIVE , PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE
 CAP.5 – MASURI
 CAP.6 – DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NATIONALE , SECTORIALE , REGIONALE,JUDETENE,ETC)
 CAP.7 – DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE – Partea 1
 CAP.7 – DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE – Partea 2
 CAP8. – DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE IN ELABORAREA STRATEGIEI
 CAP9. – ORGANIZAREA VIITORULUI GAL
 CAP10. – PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI
 CAP11. – PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL SDL
 CAP12. – DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NATIONALE
 NOTA DE MODIFICARE A SDL NR1 , COMPLEXA ANUL 2021 A ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA “COLINELE PRAHOVEI”
 NOTA DE MODIFICARE A SDL NR1 , COMPLEXA ANUL 2021 A ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA “COLINELE PRAHOVEI”
 Anexa 4 – Planul de finantare aug 2021