Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M2 – 2A (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

 

  Ghidul Solicitantului M2-2A
  Cerere Finantare M2-2A 
  Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
  Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere
privind_utilizarea_cofinantarii_private M2
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Fisa de evaluare conformitate M2-2A
  Fișa de selecție M2-2A
  Fisa eligibilitate M2-2A
  Buget M2-2A
  E 3.8 Fisa vizita pe teren M2-2A
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI