Image Map
Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Prahovei” are lansate in acest moment 4 sesiuni de depunere proiecte si anume : M2/2A,,Modernizare exploatatii agricole” , M4/6A ,, Dezvoltarea activitatilor nonagricole in teritoriul GAL”, M6/6B,,Incurajarea activitatilor recreative si competitive in teritoriul GAL”, M7/6B,,Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL”.

MĂSURA M2 – 2A (MODIFICARE SDL 1/2017)

DESCARCĂ

  Ghidul Solicitantului M2-2A
  Cerere Finantare M2-2A 
  Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008
  Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
  Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C
  Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere
privind_utilizarea_cofinantarii_private M2
  DECLARATIE RAPORTARE PLATI
  Fisa de evaluare conformitate M2-2A
  Fișa de selecție M2-2A
  Fisa eligibilitate M2-2A
  Buget M2-2A
  E 3.8 Fisa vizita pe teren M2-2A