Image Map

MĂSURA M8 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI M8-6B / 2017
  CERERE FINANȚARE M8-6B / 2017
  DECLARAȚIE PLĂȚI
  E 1.2 FIȘĂ DE EVALUARE ELIGIBILITATE M8-6B
 FIȘĂ DE EVALUARE CONFORMITATE M8-6B
  FIȘĂ SELECȚIE M8-6B
  FIȘĂ VIZITĂ ÎN TEREN M8-6B
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI