Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M8 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI M8-6B / 2017
  CERERE FINANȚARE M8-6B / 2017
  DECLARAȚIE PLĂȚI
  E 1.2 FIȘĂ DE EVALUARE ELIGIBILITATE M8-6B
 FIȘĂ DE EVALUARE CONFORMITATE M8-6B
  FIȘĂ SELECȚIE M8-6B
  FIȘĂ VIZITĂ ÎN TEREN M8-6B
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI