Image Map
Grupul de Actiune Locala ” Colinele Prahovei” anunta lansarea in perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 aferenta M6/6B – Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în teritoriul GAL.  Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ”Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aliniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele, Florești, Filipeștii de Târg, Măgureni, Scorțeni, Telega, Vrăbilău, Vâlcănești).

MĂSURA M8 – 6B (MODIFICARE SDL 1/2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI M8-6B / 2017
  CERERE FINANȚARE M8-6B / 2017
  DECLARAȚIE PLĂȚI
  E 1.2 FIȘĂ DE EVALUARE ELIGIBILITATE M8-6B
 FIȘĂ DE EVALUARE CONFORMITATE M8-6B
  FIȘĂ SELECȚIE M8-6B
  FIȘĂ VIZITĂ ÎN TEREN M8-6B
 DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU BENEFICIARI SAU SOLICITANTI