Image Map
Grupul de Acțiune Locală COLINELE PRAHOVEI – Sediu : sat Floreşti, comuna Floreşti, str.Principală, nr.604A, cod postal 107255, judeţul  Prahova; Telefon / fax 0244.362.145, www.colineleprahovei.ro, E-mail office@colineleprahovei.ro

MĂSURA M7-6B (Noiembrie 2022)

Descarcă fișa măsurii 

 

 M7/6B – GHIDUL SOLICITANTULUI 22.01.2024
 FORMULAR DE VERIFICARE APELURI DE SELECTIE 22.01.2024
  Fisa de eveluare eligibilitate M7/6B (14.11.2022)
  Cerere de finantare (25.10.2021)
  Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate (1 iulie 2020)
  Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu (1 iulie 2020)
  Anexa_8_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale
(1 iulie 2020)
  DECLARAȚIE PLĂȚI (1 iulie 2020)
  Fisa conformitate DCP M7 (1 iulie 2020)
  Fisa de evaluare conformitate M7-6B (29 Ianuarie 2021)
  Fisa de evaluare selectie M7-6B (29 Ianuarie 2021)
  Fisa informatii suplimentare M7-6B (1 iulie 2020)
  Fisa vizita pe teren M7-6B (29 Ianuarie 2021)
  Metodologia de verificare eligibilitate M7 (29 Ianuarie 2021)
  Metodologia de verificare selectie M7 (29 Ianuarie 2021)
  Metodologia de verificare teren M7 2 (29 Ianuarie 2021)
  Memoriu Justificativ Model